G-0WK6XWBH3G

Twój koszyk

Wartość brutto0
Pozycji0

Szukaj w e-sklepie

Nazwa

Kategorie

SKLEPU INTERNETOWEGO AG-ROLBUD


I. INFORMACJE OGÓLNE

1.       Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.sklep.agrolbud.com.pl jest firma:

„AG-ROLBUD„ Sp.j.

ul. Św. Wojciecha 139 a-b

41-922 Radzionków

NIP 626-000-15-60

KRS 0000053436 SĄD REJONOWY W GLIWICACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY

w dalszej części regulaminu nazywana „Sprzedawcą

2.       Strona zamawiająca produkty nazwana jest dalej „Klientem”, „Konsumentem”, „Kupującym”.

3.       Ceny oferowanych towarów są wyrażone w złotych polskich (PLN). Są przedstawione w formie brutto (z podatkiem VAT).

4.       Produkty objęte aktualną promocją są umieszczone w odpowiednim dziale. Realizacja zamówień produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów.

5.       Wszelkie informacje, dotyczące produktów umieszczonych w sklepie, pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.

6.       Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

7.       Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

 

II. REJESTRACJA

1.         Rejestracja w sklepie jest darmowa i nieobowiązkowa. Mogą Państwo złożyć zamówienie bez rejestracji.

2.         Podczas rejestracji, jak i podczas składania zamówienia bez rejestracji poprosimy o podanie Twoich danych, które są nam niezbędne do realizacji zamówienia, m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe.

3.         Poprosimy Cię również o zaznaczenie:

       a.       Akceptacji niniejszego regulaminu po uprzednim zapoznaniu się z nim

       b.      Zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat tego w jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe, znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.

       c.       W przypadku rejestracji, jest możliwość zapisania się do naszego Newslettera. Nie jest to zgoda wymagana do prawidłowego przebiegu rejestracji.

4.         Rejestracja konta w sklepie wymaga potwierdzenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany adres e-mail.


III. ZAMÓWIENIA

1.         Zamówienia produktów dokonuje się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Można je składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11.00 oraz w soboty, w niedziele i święta, rozpatrywane są w kolejnym dniu roboczym.

2.         Wartość towaru powiększona zostanie o koszt usługi transportowej w wysokości zgodnej z taryfikatorem zawartym w cenniku opłat transportowych będącej integralną częścią regulaminu.

3.         Aby móc dokonać zamówienia, trzeba zatwierdzić niniejszy regulamin, w procesie rejestracji konta w sklepie, bądź przed złożeniem zamówienia bez rejestracji.

4.         Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta, przy złożeniu zamówienia.

5.         Realizacja zamówienia płatnego przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedającego, lub wpłaty w kasie sklepu.

6.         W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu, Klient zostaje o tym poinformowany. Może zrezygnować z całości zamówienia lub jego części. Może również zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia (do uzgodnienia drogą mailową).

7.         Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

8.         Dowodem sprzedaży towaru jest paragon fiskalny lub faktura (wymagane jest zaznaczenie takiej opcji w formularzu zamówienia wraz z podaniem pełnych danych firmy z numerem NIP lub danych konsumenta).


IV. FORMY PŁATNOŚCI

1.         Zawierając umowę kupna-sprzedaży, Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

       a.         przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru (przelew bankowy, zapłata gotówką w kasie Sprzedającego lub poprzez PayU jeśli funkcja jest dostępna),

       b.         pobranie płatne przy odbiorze.

2.         Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność Sprzedawcy (art. 589 KC).

 

V. TERMIN REALIZACJI

1.         Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od zawarcia umowy do chwili wysyłki towaru, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

2.         Termin realizacji wynosi średnio, w zależności od rodzaju zamawianego towaru - od 24 h do 14 dni, od chwili zawarcia umowy.

3.         Sprzedawca w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do wydłużania terminu realizacji.

 

VI. WYSYŁKA

Klient wybiera w formularzu zamówienia sposób dostawy towaru:

1.         Ciężar przesyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  poniżej 30 kg – Sprzedawca wysyła zakupione towary wraz z dowodem sprzedaży, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym zamówienia obejmującym obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

       a.          Koszt transportu dla zamówień o wadze poniżej 30 kg i wymiarach standardowych oraz termin dostawy jest podawany w ogólnodostępnej informacji, a także w koszyku podczas podsumowania zamówienia.

       b.         Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz paczek z zastrzeżeniem godziny odbioru. Ustalenie szczególnych warunków dostawy może nastąpić na podstawie odrębnych, indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

       c.          Przesyłki za pobraniem, realizowane są dla zamówień nie przekraczających łącznej wartości 1000 zł brutto.

       d.         Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 2 dni roboczych od momentu przekazania towaru do wysyłki. Termin dostawy kurierskiej jest niezależny od Sprzedawcy.

       e.         Podczas odbioru przesyłki, Klient ma obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki, konieczne jest spisanie protokołu szkody, w obecności kuriera, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedawcą.

2.         Ciężar przesyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  powyżej 30 kg – Transport zlecony. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod podany w formularzu zamówienia, adres dostawy.

       a.          Klient zostaje obciążony kwotą usługi transportowej. Koszt usługi transportowej jest zależny od strefy transportowej zgodnej z adresem dostawy oraz wielkości, wagi i opakowania, a jej koszt jest każdorazowo potwierdzany drogą mailową. 

       b.         Klient jest zobowiązany do wskazania w formularzu zamówienia adresu dostawy wraz z kodem pocztowym. W przypadku wątpliwości, nastąpi dodatkowe uzgodnienie z Klientem.

       c.          Wysyłka towaru następuje w czasie uzgodnionym z Klientem, podczas rozmowy telefonicznej lub w korespondencji elektronicznej.

       d.         Klient ma obowiązek zapewnić w terminie uzgodnionym podczas rozmowy telefonicznej lub w korespondencji elektronicznej rozładunek w miejscu dostawy. W przypadku nieobecności Klienta w uzgodnionym terminie, wymaga się obecności osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu Klienta. Za osobę upoważnioną do odbioru towaru uznajemy, osobę wymienioną w formularzu upoważnienia wcześniej dostarczonego drogą mailową esklep@agrolbud.com.pl lub osobiście do siedziby firmy: AG-Rolbud sp.j. ul. Św. Wojciecha 139 a-b Radzionków

       e.         W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze, Klient (lub inna upoważniona osoba) jest zobowiązany wpłacić kierowcy transportu wymaganą kwotę, po czym towar zostaje wydany.

       f.           W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, za osobę upoważnioną do odbioru towaru uznaje się osobę wpłacającą wymaganą kwotę kierowcy transportu, bez potrzeby dostarczenia upoważnienia.

       g.          W przypadku dostarczenia towaru na miejsce dostawy w umówionym terminie, jednak w wyniku błędów leżących po stronie Klienta, uniemożliwiających wydanie towaru (np. niezapewniony rozładunek, nieobecność osoby upoważnionej, brak możliwości dojazdu do miejsca rozładunku.) Klient zostanie obciążony kosztami transportu, zgodnie z taryfikatorem.

3.         Odbiór własny

       a.          Odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub drogą mailową, terminu odbioru*: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00 oraz soboty od godz. 7.00 do 15.00.

*Dodatkowe dni wolne od pracy to: Wigilia Bożego Narodzenia, Wielki Piątek i Wielka Sobota

       b.         Towar wydany zostanie tylko Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej (po wcześniejszym dostarczeniu upoważnienia drogą mailową esklep@agrolbud.com.pl lub osobiście)

       c.          W przypadku płatności gotówką w kasie Sprzedawcy, towar zostanie wydany osobie dokonującej wpłaty. Odbierający towar, potwierdza zgodność z zamówieniem oraz brak uszkodzeń mechanicznych, składając podpis potwierdzający odbiór.


VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.         Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2.         Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem informacji wskazanych we wzorze formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

       a.          wiadomością e-mail na adres esklep@agrolbud.com.pl ;

       b.         w formie pisemnej, na adres AG-ROLBUD sp.j. ul. Św. Wojciecha 139 a-b  41-922 Radzionków; z dopiskiem „DOK - zwrot towaru”

3.         Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

4.         Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

       a.          dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

       b.         bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

       c.          kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5.         Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

       a.          o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

       b.         w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

       c.          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

       d.         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

       e.         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

       f.           w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

       g.          w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

       h.         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

       i.            o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

       j.           zawartej w drodze aukcji publicznej;

       k.          o świadczenie usług w zakresie, przewozu rzeczy, najmu samochodów, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

       l.            o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.         W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sprzedającego . Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym i nieuszkodzonym.

8.         Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.         Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.      Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.      Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotu towaru:

AG-ROLBUD sp.j.

ul. Św. Wojciecha 139 a-b  

41-922 Radzionków

12.      W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer (032) 286-66-75, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu towaru.

13.      Formularz odstąpienia od umowy, jest dostępny na stronie sklepu w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

VIII. REKLAMACJE

1.         Podstawą reklamacji mogą być wady techniczne produktu lub uszkodzenia mechaniczne, powstałe do czasu odbioru towaru przez Klienta (przed potwierdzeniem odbioru).

2.         Gwarancji nie podlegają produkty użyte niezgodnie z instrukcją zastosowania i sztuką budowlaną.

3.         W przypadku wykrycia wady mechanicznej przy odbiorze towaru, Klient może nie przyjąć towaru i powinien określić czy żąda wymiany, czy zwrotu zapłaty. W przypadku uznanej reklamacji, koszty z nią związane pokrywa Sprzedawca.

4.         Koszt dostawy reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy i odesłania go do Klienta, w przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana, nie podlega zwrotowi.

5.         W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonych towarów, wymagana jest pisemna reklamacja, przesłana do siedziby Sprzedawcy, z dokładnym opisem przyczyn reklamacji. Reklamacja rozpatrzona będzie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe, otrzymane przez Sprzedawcę za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych są traktowane, jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.

2. Serwis, przez swoje procedury, zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych. Daje możliwość modyfikacji i usunięcia danych z naszej bazy.

3. Klient wyraża zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych i teleadresowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami , poprzez odznaczenie wyszczególnionego w Panelu Klienta pola o wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych we wskazanym powyżej zakresie.

4. Więcej informacji o tym jakie dane i w jakim celu są nam potrzebne, znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd właściwy Sprzedawcy. Poprzednie zdanie nie ma zastosowania do umów kupna sprzedaży dokonywanych z udziałem konsumentów.

2.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe obowiązujące ustawy.

3.         Złożenie zamówienia w niniejszym sklepie internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i jego akceptację.

4.         Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

5.         Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep są następujące:

       a.         Komputer z dostępem do sieci internetowej;

       b.        przeglądarka internetowa np. Internet Explorer, Google Chrome, Opera lub podobne.

© 2016 INFOVER