G-0WK6XWBH3G

Twój koszyk

Wartość brutto0
Pozycji0

Szukaj w e-sklepie

Nazwa

Kategorie

Polityka prywatności

Strony  www.sklep.agrolbud.com.pl


1. Informacje ogólne.

Niniejszy dokument określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą określonych funkcjonalności sklepu internetowego www.sklep.agrolbud.com.pl  Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają przepisy RODO.

Korzystając z naszego sklepu internetowego, może Pani/ Pan przekazać nam swoje dane osobowe podczas rejestracji, składania zamówienia lub korzystania z formularzu kontaktowego. W takim przypadku będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

Dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem, zabezpieczyć dostęp do strony osobom niepowołanych. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet, nie jest w pełni bezpieczny, czy wolny od zaistnienia błędów.

Firma AG-Rolbud sp.j. zapewnia użytkowników swego serwisu internetowego, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo:

     a. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych,

     b. Kto pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD),

     c. Dlaczego zbieramy dane osobowe,

     d. Jak wykorzystamy Państwa dane osobowe,

     e. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane,

     f. Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przechowywanymi przez nas danymi osobowymi,

     g. Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych,

     h. Kto jeszcze i w jakim celu, będzie miał dostęp do Państwa danych osobowych,

     i. Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy,

     j. O plikach cookies,

     i. Jak można się z nami skontaktować,

Serwis korzysta z tzw. plików cookie, czyli plików informacji przechowywanych lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia firmie AG-Rolbud sp.j. dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Serwis. Pliki cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych. Osoby odwiedzające Serwis posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Serwisu, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania.

 

2. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: AG-Rolbud sp.j. z siedzibą w Radzionkowie, ul. Św. Wojciecha 139 a-b, 41-922 Radzionków, NIP: 626-000-15-60, REGON: 271539080, zwany dalej Administratorem.


3. Kto pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych (IOD)?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w AG-Rolbud sp.j. jest możliwy jest pod adresem email  ado@agrolbud.com.pl 

 

4. Dlaczego zbieramy dane osobowe?

     a. Kiedy składają Państwo zamówienie, potrzebne nam są Państwa dane kontaktowe, abyśmy mogli zrealizować zamówienie. Mogą Państwo przeglądać naszą stronę, nie udostępniając nam żadnych wymienionych wyżej informacji, jednak kiedy będą Państwo chcieli złożyć zamówienie w ramach naszego Serwisu, poprosimy o zalogowanie się lub rejestrację, tak aby mogli Państwo otworzyć swój profil klienta i w pełni korzystać z funkcji  witryny.

     b. Poprosimy Państwa o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych i promocyjnych, pliki cookies. Udzieloną przez Państwa zgodę można w dowolnej chwili wycofać poprzez wysłanie e-mail na adres  ado@agrolbud.com.pl  Nie muszą Państwo udzielać zgody, aby móc korzystać z Serwisu.


5. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

W tabeli poniżej opisaliśmy cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe. oraz podstawę prawną, czyli na jakiej podstawie możemy korzystać z dotyczących Państwa informacji.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO między innymi w celu realizacji zawarcia umowy, wykonania umowy. Dane mogą być także przetwarzane celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów -w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.


Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania

przekazywanie Państwu informacji na temat zamówienia usługi lub produktu / realizacja zawartej umowy;

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Konieczność wynikająca z umowy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wykonać zobowiązania na mocy zawartej z Państwem umowy (np. dostarczenie zamówionego produktu, obsługa reklamacji itp.).

kontaktowanie się z Państwem w sprawie oceny produktu lub usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych po wykonaniu zamówienia lub świadczeniu usługi;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat zamówionego przez Państwa produktu lub usługi.

informowanie Państwa o zmianach usług i komunikacja w innych celach np. wykorzystamy Państwa dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na pytania;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesyłać Państwu aktualne informacje na temat naszych usług i odpowiadać na Państwa pytania.

wysyłanie Państwu informacji na temat produktów i usług, w tym prezentów, ofert specjalnych i rabatów;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z motywem 47 RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Prawnie uzasadnione interesy, oraz Dz.U.2020.0.344 tj. - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Art. 10, Ust. 1 i 2 – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wysyłać Państwu te informacje. W niektórych przypadkach poprosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych również przed wysłaniem takich informacji.

pomoc w ocenie, opracowaniu i poprawie oferowanych produktów i usług.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby świadczyć usługi jak najlepszej jakości dla Państwa i innych klientów.

przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuczciwymi transakcjami oraz zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych (na przykład organom ścigania) na mocy obowiązujących przepisów prawa.

reakcja na wszelkie roszczenia wobec nas oraz archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 7 ust.3 RODO); Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby zareagować na wszelkie roszczenia wysuwane przez Państwa w stosunku do nas. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (na przykład w związku z postępowaniem przed sądem).

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego Administratorze

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Obowiązek prawny np. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości

 

6. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Okres, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe jest zależny od celu, w jakim wykorzystujemy dane, ilości, potencjalnego ryzyka związanego z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych oraz naszego zobowiązania.

     a. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do chwili jej odwołania;

     b. W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, czyli na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa.

     c. Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Twoje dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, dostawy towaru), Twoje dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi;

     d. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.

     e. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane od momentu wyrażenia zgody, do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie;

     f. Dane osobowe przetwarzane w prawnie uzasadnionych celach administratora do momentu będą przetwarzane do momentu istnienia takich celów np. świadczenia usług strony WWW w jak najlepszej jakości dla Państwa i innych klientów.

 

7. Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przechowywanymi przez nas danymi osobowymi?

W związku z ochroną danych osobowych, mają Państwo prawo do:

     a. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

     b. poprawienia swoich danych;

     c. usunięcia danych - jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;

     d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub w przypadku, gdy nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;

     e. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pani/Pan  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

     f. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

     g. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi. W takim przypadku, mogą Państwo użyć adresu: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 200-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 ; kancelaria@uodo.gov.pl

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email:  ado@agrolbud.com.pl 

Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli upewnić, że jest Pan/Pani tą osobą, za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

 

8. Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne w celu realizacji zamówień i usług oferowanych przez nasz sklep internetowy. Konsekwencją odmówienia podania danych, jest brak możliwości pełnego korzystania z serwisu.

 

9. Kto jeszcze i w jakim celu, będzie miał dostęp do Państwa danych osobowych?

Możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych stronom trzecim, w następujących okolicznościach:

     a. Przy współpracy z firmami zewnętrznymi, które wykonują w naszym imieniu i na naszą rzecz pewne działania wymagające przetwarzania danych osobowych. Możemy na przykład zlecić firmie zewnętrznej dostarczenie paczek, przetwarzania płatności kartą lub płatności natychmiastowych (np. PayU) , oraz świadczenia usług na rzecz klienta i obsługi roszczeń. Wspomniane strony trzecie, mają dostęp do danych osobowych koniecznych do realizacji ich zadań, ale nie mogą wykorzystywać takich danych w inny sposób. Możemy wykorzystać informacje uzyskane od stron trzecich w celu uzupełnienia, poprawy i wzbogacenia naszej bazy danych zawierającej informację o klientach w celach takich jak np. zapobieganie oszustwom.

     b. Będziemy zmuszeni udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

     c. Przekazać dane osobowe naszym ubezpieczycielom w przypadku zgłoszenia lub potencjalnego zgłoszenia roszczenia wobec nas;

     d. Przekazać Państwa dane osobowe stronom trzecim jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia takich danych lub podzielenia się nimi, aby spełnić jakiekolwiek wymogi prawne (również w związku z nakazem sądowym) lub w celu ochrony naszych praw, własności oraz bezpieczeństwa lub prawa własności i bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników lub innych stron trzecich;

 

10. Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

11. O plikach cookies.

Wśród danych zawartych w plikach cookies, znajdują się informacje takie jak m.in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony. Dane te nie są w żaden sposób łączone z danymi z innych źródeł.

Witryna internetowa firmy AG-Rolbud sp.j. korzystają także z plików cookies „firm trzecich”, m.in. Google Analytics, YouTube, Facebook. Korzystając z serwisów internetowych AG-Rolbud sp.j. użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez „firmy trzecie” dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Pliki cookies w każdej chwili mogą być usunięte z pamięci komputera, przy pomocy narzędzi dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na Pani/ Pana urządzeniu. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach jak i innych urządzeniach. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Usunięcie lub zablokowanie tworzenia plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika może wpłynąć na funkcjonalności serwisów internetowych.

 

12. Ochrona Państwa danych osobowych.

Firma AG-Rolbud sp.j. traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę Państwa danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Możecie Państwo  zwiększyć bezpieczeństwo swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji różnej wielkości liter i cyfr). Dane osobowe podawane podczas rejestracji na stronie www oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną odpowiednim szyfrowaniem.

Przesyłanie informacji przez Internet nie jest do końca bezpieczne; związane z tym ryzyko wstępuje powszechnie w całej sieci i nie dotyczy konkretnie naszego serwisu. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych (w tym danych osobowych) przesyłanych do naszych serwisów; wszelkich czynności przesyłania dokonują Państwo na własne ryzyko.

Powinni Państwo zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem do Państwa hasła i urządzenia komputerowego. Prosimy pamiętać o wylogowaniu się i zamknięciu przeglądarki po zakończeniu sesji, szczególnie po korzystaniu z sieci ogólnodostępnej np. kawiarenka internetowa, czy hot-spot Wi-Fi.

 

12. Aktualizacje

Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane  modernizacją Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu.© 2016 INFOVER